Tebliğ ve Bildiriler

 • Alman Tahkim Merkezi DIS tarafından Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen 6. Baltık Tahkim Günlerinde “Setting Aside Proceedings against a State-Owned Entity in Turkey”
 • ISTAC ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi’nde “Hakem Kararlarının İcrası ve Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar”
 • ICC Young Arbitrators Forum etkinliğinde “ICC Rules on Complex Arbitrations”
 • ISTAC tarafından düzenlenen Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi’nde “Hakem Kararlarının İcrası ve Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar”
 • ISTAC tarafından düzenlenen Hakemlik Eğitimi’nde “Hakem Kararının İptali Nedenleri ve Bu Nedenlerden Kaçınma Yöntemleri”
 • ICC Young Arbitrators Forum etkinliğinde “Tips on Arbitrating with Multiple Parties and Multiple Contracts and Constitution of the Arbitral Tribunal (ICC Rules, Articles 7-10)”
 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Tahkim Anlaşması” sempozyumunda “Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi – Temsilciler İçin Aranan Özel Yetki”
 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen panelde “Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”
 • ISTAC tarafından düzenlenen “Hakem Sekreterliği” eğitiminde eğitmen
 • “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı
 • “Temsilci Aracılığıyla Tahkim Anlaşması Akdedilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı
 • Genç ISTAC tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte “Tahkim Anlaşması”
 • İstanbul Barosu Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte “ITOTAM Tahkiminde Davacı Vekilliği”
 • Genç ISTAC tarafından düzenlenen panelde “Distribütörlük Sözleşmeleri ve Tahkim”
 • ELSA tarafından düzenlenen Yaz Hukuk Okulu’nda “Tahkim Anlaşması”
 • “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı
 • ISTAC ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Tahkim Okulu’nda “Tahkim Anlaşmasının Temsilciler Aracılığıyla Akdedilmesi”
 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Themis Court Simulations yarışmasında açılış konuşması
 • “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı
 • ISTAC tarafından düzenlenen “Hakem Sekreterliği” eğitiminde eğitmen
 • ELSA tarafından düzenlenen Yaz Hukuk Okulu’nda “Tahkim Anlaşması”
 • “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı