Uyuşmazlık Çözümü

Işık & Partners, mahkemeler, icra daireleri ve diğer devlet kurumları önündeki uyuşmazlık süreçlerinde müvekkillerinin temsili konusunda önemli tecrübeye sahiptir. Kurucu Ortak Av. Fatih Işık, Işık & Partners’ı kurmadan önce, Türkiye’nin önde gelen uyuşmazlık çözümü ekiplerinde uzun yıllar boyunca tek kıdemli avukat olarak görev yapmış ve bu sürede, farklı ülkelerden çok sayıda müvekkilini pek çok uyuşmazlıkta temsil etmiştir. Ayrıca, birbirinden farklı hukuk dallarında uzmanlaşmış çok sayıda ekibin ve yurtdışında işbirliği yapılan hukuk bürolarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak konusunda da oldukça tecrübelidir.

Büronun uyuşmazlık çözümüne ilişkin hizmetleri özellikle, ticari sözleşmeler, uluslararası ticaret, tüzel kişilere ilişkin kurumsal sözleşme ve düzenlemeler, haksız fiil, beyaz yaka suçları, iş hukuku ve diğer hizmet ilişkileri, idari işlemler ve icra ve iflas hukukundan kaynaklanan davalarda müvekkillerinin temsili ile birlikte alacakların icra takibi yoluyla tahsilini kapsar. Bu hizmetlerde müvekkiller, pek çok alanda sahip olunan zengin hukuki altyapının desteği ile karmaşık uyuşmazlıklarda temsil edilir.

Büronun uyuşmazlık çözümü hizmetleri arasında, uyuşmazlık hakkında henüz yasal yollara başvurulmadan önce ve uyuşmazlık sürecinde müvekkilin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, bu konuda başarı şansı ve risklerin her aşamada dikkatlice değerlendirilmesi, böylece müvekkillerin gereksiz risk ve masraflara katlanmasının engellenmesi de önemli bir yer tutar.