Danışmanlık

Işık & Partners, tahkim ve diğer uyuşmazlık çözümü yöntemlerine ek olarak, Türk maddi ve usul hukuku ile birlikte, uluslararası sözleşme ve işlemlere ilişkin kapsamlı ve nitelikli hukuki danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmet, hukuki, ticari ve pratik ihtiyaçlara göre, açık, sade ve nokta atışı hukuki görüşler vermek ve sonuç odaklı çözümler önermek anlayışı üzerine kuruludur.

Uyuşmazlıklar alanındaki zengin tecrübeler sayesinde, taraflar arasında uyuşmazlık doğurabilecek ve yargılamalar sırasında karşılaşılabilecek muhtemel riskler önceden tespit edilerek müvekkiller bu risklere karşı çok önceden uyarılmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerin akdetmeyi planladıkları sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve müzakere edilmesi de Işık & Partners’ın önde gelen hizmet alanlarından biridir.