Yayınlar

KİTAPLAR VE AKADEMİK MAKALELER

 • Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk, On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2015
 • “Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması”, Tahkim Anlaşması – Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-1, On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2020
 • “Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi – Temsilciler İçin Aranan Özel Yetki”, Tahkim Anlaşması (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Kitabı), On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020
 • “Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü Kişi Finansmanı (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Panel Kitabı – Hande Pat ile birlikte), Seçkin Yayıncılık, Kasım 2018

MAKALELER

 • Turkey International Arbitration Law (LexisNexis)
 • “Enforceability of Emergency Arbitrator Orders in Turkey and Take- Aways from the 15th ICC Turkey Arbitration Day 2020” (Kluwer Arbitration Blog, Ayca Bengü Köksal ve Melissa Balıkçı ile birlikte)
 • “Arbitration Agreements Concluded by Agents and the Specific Authority Issue” (Kluwer Arbitration Blog)
 • Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi (ISTAC Bülteni Eylül 2017, Tilbe Birengel ile birlikte)
 • 805 Sayılı Kanun ve Tahkim Anlaşmasının Türkçe Yapılması Zorunluluğu Hakkında İstanbul BAM Kararları
 • Zorunlu Arabuluculuk Sürecinde Tahkim Anlaşmasının Değerlendirilmesi
 • Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler: ICC Kurallarına Genel Bakış (I, II, III)
 • Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi
 • İsviçre Federal Mahkemesi’nin Forum Shopping Kararı
 • İcra ve İflas Kanunu’na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Konkordato
 • Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde Ayrılabilirlik İlkesinin Etkisi (I, II)
 • İçkale İnşaat’ın Türkmenistan Aleyhine Talepleri Hakkındaki ICSID Kararı
 • ICC Seri Tahkim Kuralları
 • İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato
 • Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
 • Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma
 • Enerji Yatırımları ve Üst Hakkı
 • Tahkim Anlaşmalarının Atıf (Incorporation) Yoluyla Kurulması
 • Tahkim Anlaşmasının Esasına Uygulanacak Hukuk
 • Tahkim Anlaşmasının Temel Sözleşmeden Bağımsızlığı
 • ICC 2012 Kuralları Kapsamında Acil Durum Hakemi
 • Kısmi Hakem Kararlarının Tenfizi
 • TTK m. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması
 • Garanti ve Kefalet Sözleşmelerinin Birbirinden Ayrılması
 • Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda Faiz Oranlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Hükümler Ticari İşlere De Uygulanır Mı?
 • Muvazaaya İlişkin BK m. 18/2 (TBK m. 19/2)’nin Uygulanması Sırasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar
 • İş Sözleşmesinin İşçinin Yetersizliği Sebebiyle İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi
 • Alt İşveren İlişkisinde İhale Makamı Kavramı