Tahkim

Tahkim, Işık & Partners Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarından biridir. Büro, önde gelen uluslararası tahkim kurumlarının kuralları ve ulusal tahkim düzenlemelerine tabi pek çok tahkim deneyimine sahiptir. Başta İsviçre hukuku olmak üzere, Türk hukuku dışındaki ülke hukuklarının da uygulandığı, birleşme ve devralmalar, akaryakıt, enerji, inşaat, jeotermal enerji santralleri, spor ve savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre ilişkin büyük ölçekli tahkimlerde, müvekkiller başarı ile temsil edilmiştir.

Işık & Partners, ulusal ve uluslararası firmalar ile ticari faaliyet yürüten bireysel müvekkillerinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda, müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık verme ve gerektiğinde müvekkillerini temsil etmede uzmanlaşmıştır.

Tahkime dair hizmetler arasında, uyuşmazlığın tahkim yargılaması başlamadan önce incelenerek müvekkilin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, bu konuda başarı şansı ve risklerin değerlendirilmesi, tahkim ile ilgili konularda hukuki görüş verilmesi, tahkim yargılamalarında uzman tanık/bilirkişi olarak yer alma, müvekkillerin tahkim yargılamalarında temsil edilmesi ve Türk mahkemeleri önünde lehte ve aleyhte açılacak tenfiz ve iptal davalarının takip edilmesi başta gelir. Av. Fatih Işık ayrıca hakem olarak görev yapmaktadır.