Tahkimin Türkiye’de gelişmesinin öncü aktörlerinden İstanbul Tahkim Merkezi, tahkimde vekil olarak yer almak isteyen hukukçular için, birkaç oturum halinde “Tahkimde Taraf Vekilliği” eğitimleri düzenledi. Bazı oturumlar, Türkiye Barolar Birliği gibi kurumların da işbirliğiyle, çok daha fazla katılımcıya hitap etti. Bu eğitimlerin tamamında, Işık & Partners Hukuk Bürosu’nun Kurucu Ortağı Av. Fatih Işık, “Hakem Kararlarının İcrası ve Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar” konusuyla eğitmen olarak yer aldı.
Av. Fatih Işık bu eğitim kapsamında, HMK ve MTK’nın uygulama alanlarını, hakem kararlarının icrası açısından bu kanunlarda yer alan düzenlemeleri, hakem kararlarının tenfizi ve iptali taleplerine hakim olan ilkeleri, hukukumuzda yer alan tenfiz engelleriyle iptal nedenlerini ve Türk mahkemelerinin konuya yaklaşımını örnekler üzerinden anlattı.