Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Tahkim Anlaşması Sempozyumu 10 Mayıs 2019’da, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Milletlerarası ticaret hukuku ve uluslararası yatırım uyuşmazlıklarında tahkim anlaşmalarının çeşitli yönleriyle ele alındığı konferansa akademisyen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Sempozyumda, Işık & Partners Hukuk Bürosu’nun Kurucu Ortağı Av. Fatih Işık “Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Özel Yetki Kuralı” üzerine sunum yaptı.
Konuşmasında Av. Işık milletlerarası ticari tahkimde en çok tartışılan konulardan biri olan tahkim anlaşmasının temsilci tarafından yapılması için aranan özel yetki kuralını, bu kuralın Türk hukukundaki düzenlemesi ve karşılaştırmalı hukuktaki yerini ele aldı. Ayrıca, tahkim anlaşması yapma yetkisine uygulanacak hukuk üzerine milletlerarası tahkim kararları ve ülke mahkemelerinin kararlarına da değindi.